Childrensbookadayalmanac.com

รุ้ง

เลี้ยงลูกเป็ดคนเดียวได้ไหม?1 min read

พ.ย. 28, 2022 < 1 min

เลี้ยงลูกเป็ดคนเดียวได้ไหม?1 min read

Reading Time: < 1 minutes


อย่าเลี้ยงเป็ดไว้ตัวเดียว มันโหดร้าย เป็ดเป็นสัตว์สังคมสูงและนั่นหมายความว่าพวกมันต้องการเป็ดตัวอื่นเพื่ออยู่ด้วย แม้ว่าจะสามารถเลี้ยงเป็ดไว้เพียงตัวเดียวได้ แต่ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณมีเป็ดอีกตัวอย่างน้อยหนึ่งตัวสำหรับเพื่อน ขณะที่มีสามหรือสี่ตัวจะดีที่สุด