Childrensbookadayalmanac.com

Baby

Ang baby fevers ba ay kusang nawawala?1 min read

Nov 24, 2022 < 1 min

Ang baby fevers ba ay kusang nawawala?1 min read

Reading Time: < 1 minutes


Karamihan sa mga lagnat na may mga sakit na viral ay nasa pagitan ng 101° at 104°F (38.4° at 40°C). Maaari silang tumagal ng 2 o 3 araw. Hindi sila nakakapinsala.

Gaano katagal karaniwang tumatagal ang mga lagnat sa mga sanggol?

Karamihan sa mga lagnat na may mga sakit na viral ay nasa pagitan ng 101° at 104° F (38.4° at 40° C). Maaari silang tumagal ng 2 o 3 araw. Hindi sila nakakapinsala.

Maaari bang mawala nang kusa ang lagnat sa mga sanggol?

Madalas na nilalagnat ang mga bata. Ang mga ito ay isang normal na bahagi ng pagkabata at kadalasan ay hindi seryoso. Sa karamihan ng mga kaso, kusa silang umalis.

Dapat ko bang hayaang maubos ang lagnat ng aking anak?

Ang lagnat ay isang senyales na ang katawan ay lumalaban sa impeksyon. Nakakatulong itong pumatay ng bacteria at virus. Pinapalakas din nito ang produksyon ng mga white blood cell na lumalaban sa impeksyon. Sa pangkalahatan, hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagpapababa ng lagnat maliban kung nagdudulot ito ng kakulangan sa ginhawa sa iyong anak.

Kailan ka dapat mag-alala tungkol sa lagnat ng isang sanggol?

Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang isang: sanggol na mas bata sa 3 buwang gulang na may rectal temperature na 100.4°F (38°C) o mas mataas. mas matandang bata na may temperaturang mas mataas sa 102.2°F (39°C)