Childrensbookadayalmanac.com

Baby

Ano ang unang pagkain na dapat mong ipakilala sa isang sanggol?1 min read

Nov 24, 2022 < 1 min

Ano ang unang pagkain na dapat mong ipakilala sa isang sanggol?1 min read

Reading Time: < 1 minutes


Karamihan sa mga unang pagkain ng mga sanggol ay iron-fortified infant single-grain cereal na hinaluan ng gatas ng ina o formula. Ilagay ang kutsara malapit sa labi ng iyong sanggol, at hayaang maamoy at matikman ito ng sanggol. Huwag magtaka kung ang unang kutsarang ito ay tinanggihan.