Childrensbookadayalmanac.com

Mani

Magkano ang kinikita ng isang modelo sa unang taon?1 min read

Dec 14, 2022 < 1 min

Magkano ang kinikita ng isang modelo sa unang taon?1 min read

Reading Time: < 1 minutes


Ang mga baguhan at mas may karanasan na mga modelo ay maaaring makatanggap ng $125–$175 kada oras, na may dalawang oras na minimum para sa lahat ng trabaho. Sa mas maliliit na merkado, maaaring kumita ang mga komersyal na modelo kahit saan mula $25–$75 kada oras.