Childrensbookadayalmanac.com

Baby

Masyado bang mainit ang 70 para kay baby?1 min read

Dec 14, 2022 < 1 min

Masyado bang mainit ang 70 para kay baby?1 min read

Reading Time: < 1 minutes

Napakainit ba ng 77 degrees para makatulog ang isang sanggol?

Masyadong mainit ba ang 72 para sa kwarto ng sanggol?

Panatilihin ang Mainam na Temperatura para sa Pagtulog Inirerekomenda ng karamihan sa mga pediatrician na panatilihin mo ang silid ng iyong sanggol sa pagitan ng 68 hanggang 72 degrees. Ngunit dahil lang sa sinabi ng thermostat sa pangunahing bahagi ng bahay na 72 degrees ay hindi nangangahulugan na ang silid ng sanggol ay pareho ang temperatura.