Childrensbookadayalmanac.com

Baby

Nagkaroon na ba ng baby sina Yara at Jovi?1 min read

Dec 14, 2022 < 1 min

Nagkaroon na ba ng baby sina Yara at Jovi?1 min read

Reading Time: < 1 minutes


Si Yara at Jovi ay may 2 taong gulang na nagngangalang Myla — ngunit hindi naghahangad na mapalago ni Yara ang kanilang pamilya sa lalong madaling panahon.

Buntis pa rin ba sina Yara at Jovi?

“Siguro isang araw, eh, pero hindi pa, kaya oo, huwag kang mag-alala,” she added. “Ang sagot ay hindi, hindi pa ako buntis,” pagkumpirma ni Yara.

Kasama pa ba ni Jovi si Yara?

Gayunpaman, malinaw sa Instagram ni Yara na magkasama pa rin sila ni Jovi at bumalik sa United States bilang mag-asawa.1 день назад

Nasaan na sina Yara at Jovi?

Si Yara ay lumipat mula sa Ukraine patungong New Orleans upang makasama si Jovi, ngunit siya ay nangangati na bumalik sa kanyang sariling bansa, lalo na dahil sa kasalukuyang krisis.

Ilan ang anak nina Jovi at Yara?