Childrensbookadayalmanac.com

Baby

Paano ko matutulungan ang aking sanggol na bumaba?6 min read

Dec 14, 2022 5 min

Paano ko matutulungan ang aking sanggol na bumaba?6 min read

Reading Time: 5 minutes


Pelvic Tilt at Iba Pang Posisyon Kung minsan, ang kailangan lang ng iyong sanggol ay kaunting pampatibay-loob na ibaba ang ulo. Ang paghahanap ng mga posisyon na nagbibigay ng silid sa iyong sanggol ay maaaring napakasimple at maaaring gawin ang lansihin. Kasama sa magandang posisyon na subukan ang mga kamay at tuhod, pagluhod na nakahilig pasulong, at pagluhod.

Makakatulong ba ang paglalakad sa sanggol na bumaba ng ulo?

Ang paglalakad ng hanggang isang oras sa isang araw ay maaaring mahikayat ang ulo ng iyong sanggol – ang pinakamabigat na bahagi ng katawan – na bumagsak pababa. (Huwag gawin ito kung mayroon kang pelvic pain bagaman.)

Ano ang gagawin kung hindi nakayuko si baby?

Kung ang iyong sanggol ay nasa breech na posisyon sa 36 na linggo, kadalasan ay iaalok sa iyo ang isang panlabas na bersyon ng cephalic (ECV). Ito ay kapag sinubukan ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, gaya ng isang obstetrician, na gawing nakababa ang ulo ng sanggol sa pamamagitan ng pagdiin sa iyong tiyan.

Kailan ko dapat asahan na babaling ang ulo ni baby?

Mainam para sa panganganak, ang sanggol ay nakaposisyon na nakayuko, nakaharap sa iyong likod, na ang baba ay nakasukbit sa dibdib nito at ang likod ng ulo ay handang pumasok sa pelvis. Ito ay tinatawag na cephalic presentation. Karamihan sa mga sanggol ay naninirahan sa posisyong ito sa ika-32 at ika-36 na linggo ng pagbubuntis.

Makakatulong ba ang paglalakad kay baby na bumaba?

Ang paglalakad ng hanggang isang oras sa isang araw ay maaaring mahikayat ang ulo ng iyong sanggol – ang pinakamabigat na bahagi ng katawan – na bumagsak pababa. (Huwag gawin ito kung mayroon kang pelvic pain bagaman.)

Paano ka dapat matulog kasama ang isang breech na sanggol?

Iminumungkahi ni Khosa na matulog nang nakatagilid na may unan sa pagitan ng iyong mga tuhod at bukung-bukong. “Kung mas maraming silid ang iyong sanggol, mas magiging madali para sa kanila na mahanap ang kanilang daan patungo sa isang vertex na posisyon,” sabi niya.

Anong depekto sa kapanganakan ang nagiging sanhi ng hindi pagtalikod ng sanggol?

Ito ay tinatawag na breech presentation. Ito ay nangyayari sa humigit-kumulang 3 sa bawat 100 full-term na kapanganakan. Bagama’t karamihan sa mga breech na sanggolay ipinanganak na malusog, mayroon silang bahagyang mas mataas na panganib para sa ilang partikular na problema kaysa sa mga sanggol na nasa normal na posisyon.

Gaano katagal maaaring lumingon ang mga breech na sanggol?

Mababalik pa ba ang aking sanggol pagkatapos ng 36 na linggo? Ang ilang mga breech na sanggol ay natural na bumabalik sa kanilang sarili sa huling buwan ng pagbubuntis. Kung ito ang iyong unang sanggol at sila ay buntis sa 36 na linggo, ang posibilidad na ang sanggol ay natural na lumiko bago ka manganak ay humigit-kumulang 1 sa 8.

Ano ang nagiging sanhi ng mga breech na sanggol?

Marami o kulang ang amniotic fluid. Ang matris ay hindi normal sa hugis o may abnormal na paglaki tulad ng fibroids. Kadalasan, ang matris ay hugis na parang baligtad na peras. Kung iba ang hugis nito, maaaring walang sapat na espasyo para sa isang nasa hustong gulang na sanggol na lumipat sa posisyon.

Paano ko itulak ang aking sanggol pababa sa aking pelvis?

Idinagdag niya, “Kung mayroon kang birth ball o exercise ball sa bahay, maaari kang umupo doon at igalaw ang iyong mga balakang nang pabilog o isang figure-eight na galaw, na makakatulong sa pagbabago ng mga diameter sa pelvis at payagan ang sanggol para mahulog.” Iminumungkahi din ng Graves ang paggawa ng squats at lunges upang makatulong na ma-engage ang iyong sanggol.

Nakakatulong ba ang squats na bumaba ang ulo ni baby?

Nakipag-usap ako kay doula Ellen Lee ng Brooklyn, New York tungkol sa magiging mga sanggol na may pigi, at tinanong ko siya kung talagang nakakatulong ang tsismis tungkol sa squatting. Lumalabas, malaking nope iyon.

Nakakatulong ba ang pagtalbog sa bola sa pagbagsak ng bata?

Ang malumanay na pagtalbog sa isang exercise ball upang mahikayat ang panganganak ay hindi lamang hinihikayat ang sanggol na gumalaw pababa at tumulong din sa pagluwang ng cervix, ngunit maaari rin nitong paginhawahin ang sanggol, sabi ni Green.

Makakatulong ba ang paglalakad kay baby na bumaba?

Ang paglalakad ng hanggang isang oras sa isang araw ay maaaring mahikayat ang ulo ng iyong sanggol – ang pinakamabigat na bahagi ng katawan – na bumagsak pababa. (Huwag gawin ito kung mayroon kang pelvic pain bagaman.)

Nakakaapekto ba ang posisyon ng pagtulogpigi?

Makakatulong ba talaga ang iyong posisyon sa pagtulog na ilipat ang isang pigi na sanggol? Hindi naman. Ayon kay Dr. White, ang mga posisyon sa pagtulog ay hindi maaaring at hindi makakaapekto sa posisyon ng sanggol.

Mas masakit ba ang breech na sanggol sa sinapupunan?

Ang panganganak ng isang breech na sanggol sa pamamagitan ng vaginal ay hindi karaniwang mas masakit kaysa sa isang head-down na posisyon, dahil magkakaroon ka ng parehong mga opsyon sa pagtanggal ng pananakit na magagamit mo, bagama’t ito ay nagdadala ng mas mataas na panganib ng perinatal morbidity (2: 1000 kumpara sa 1:1000 na may cephalic baby).

Paano mo malalaman kung ang iyong sanggol ay nakayuko nang walang ultrasound?

Kung mayroon kang bukol sa kaliwa o kanan sa tuktok ng iyong tiyan, subukang pindutin ito nang marahan. Kung naramdaman mong gumagalaw ang buong katawan ng iyong sanggol, iminumungkahi nito na nakayuko siya. Maaari mo ring mapansin na nararamdaman mo ang kanilang mga pagsinok sa ibaba ng iyong pusod.

Ang ibig sabihin ba ng breech baby ay C-section?

Ito ay nangangahulugan na ang mga paa o puwit—sa halip na ulo—ay pinakamalapit sa cervix at nakaposisyon na unang ipanganak. Bago ang 1959, halos lahat ng breech na sanggol ay ipinapanganak sa pamamagitan ng vaginal. Ngayon, gayunpaman, karamihan ay ipinanganak sa pamamagitan ng cesarean section.

May abnormalidad ba ang breech baby?

Nakaugnay ang breech presentation sa halos lahat ng uri ng nasuri na congenital anomalya. Ang pinakamalakas na asosasyon ay naobserbahan na may congenital deformities ng balakang, ang central nervous system, ang respiratory system, at ang musculoskeletal system.

Gaano kadalas ang isang breech baby sa 37 na linggo?

Karamihan sa mga sanggol na may pigi ay natural na lumiliko nang humigit-kumulang 36 hanggang 37 na linggo upang ang kanilang ulo ay nakaharap pababa bilang paghahanda sa panganganak, ngunit kung minsan ay hindi ito nangyayari. Humigit-kumulang tatlo hanggang apat na sanggol sa bawat 100 ang nananatiling pigi.

Maaari bang lumiko ang isang breech baby pagkatapos ng 37 linggo?

Ang breech presentation ay nangangahulugan na ang iyong sanggol aynakaposisyon gamit ang mga paa o ibaba nito sa iyong pelvis. Karaniwan ito sa maagang pagbubuntis, ngunit karamihan sa mga sanggol ay magiging ulo muna sa oras na sila ay ipanganak. Kung ang iyong sanggol ay lagpas sa 36 na linggo, malamang na hindi ito lumiko sa unang posisyon ng ulo nang mag-isa.

Makakatulong ba ang pag-eehersisyo na maging isang breech baby?

Subukan ang breech tilt. Ang breech tilt ay ang pinakakaraniwang ginagamit na ehersisyo para sa pagpapaliko ng mga sanggol na may pigi. Tinutulungan nito ang sanggol na i-tuck ang kanyang baba (kilala bilang flexion), na siyang unang hakbang sa pag-flip. Upang maisagawa ang breech tilt, kailangan mong itaas ang iyong mga balakang sa pagitan ng 9 at 12 pulgada sa itaas ng iyong ulo.

Anong posisyon ang pinakanagbubukas ng iyong pelvis?

Ang squatting position Ang squatting ay maaaring gawin sa dingding o sa suporta ng isang upuan o partner. Mga Pros: Tumutulong sa pagbukas ng pelvis. Binibigyan ng puwang ang sanggol na makapagmaniobra habang patungo sila sa birth canal.