Childrensbookadayalmanac.com

Cầu vồng

Bạn có thể nuôi một con vịt con một mình?1 min read

Th11 28, 2022 < 1 min

Bạn có thể nuôi một con vịt con một mình?1 min read

Reading Time: < 1 minutes


KHÔNG BAO GIỜ chỉ nuôi một con vịt; điều này thật tàn nhẫn. Vịt là loài động vật có tính xã hội cao và điều này có nghĩa là chúng cần những con vịt khác để sống cùng. Mặc dù chỉ có thể nuôi một con vịt, nhưng bạn nên có ít nhất một con vịt khác để bầu bạn, trong khi ba hoặc bốn con sẽ là tốt nhất.