Childrensbookadayalmanac.com

Đứa bé

70 có quá ấm cho bé không?1 min read

Th12 14, 2022 < 1 min

70 có quá ấm cho bé không?1 min read

Reading Time: < 1 minutes

77 độ có quá nóng để bé ngủ không?

72 có quá ấm cho phòng em bé không?

Duy trì nhiệt độ lý tưởng cho giấc ngủ Hầu hết các bác sĩ nhi khoa khuyên bạn nên giữ nhiệt độ trong phòng của bé từ 68 đến 72 độ. Nhưng chỉ vì máy điều nhiệt ở khu vực chính của ngôi nhà cho biết 72 độ không có nghĩa là phòng của em bé cũng có nhiệt độ như vậy.