Childrensbookadayalmanac.com

Màu sắc

Một mô hình mục tiêu kiếm được bao nhiêu?1 min read

Th12 14, 2022 < 1 min

Một mô hình mục tiêu kiếm được bao nhiêu?1 min read

Reading Time: < 1 minutes


Các người mẫu mục tiêu được trả theo tỷ lệ ngày thường từ 100 đô la đến 400 đô la mỗi ngày. Những người mẫu có kinh nghiệm làm công việc cả ngày sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với lần đầu làm người mẫu.