Childrensbookadayalmanac.com

Đậu phụng

Một mô hình năm đầu tiên kiếm được bao nhiêu?1 min read

Th12 14, 2022 < 1 min

Một mô hình năm đầu tiên kiếm được bao nhiêu?1 min read

Reading Time: < 1 minutes


Những người mới bắt đầu cũng như những người mẫu có kinh nghiệm hơn đều có thể nhận được $125–$175 mỗi giờ, với tối thiểu hai giờ cho tất cả các công việc. Ở các thị trường nhỏ hơn, người mẫu thương mại có thể kiếm được từ $25–$75 mỗi giờ.